Σήμερα είμαι η ποιο ανοιχτή απόχρωση του κόκκινου.
Σήμερα είμαι αυτή η Αγάπη..

Η Θάλασσα Μέσα Μου

Ποια είν΄ η γλώσσα που μιλάς, θάλασσα εσύ; 
 
 
 
 
Η γλώσσα των αιώνιων ερωτήσεων. 
Και σε ποια γλώσσα απαντάς, ουρανέ; 
 
 
 
 
Στη γλώσσα της ατέλειωτης σιγής.
 (R.Tagor).