Σήμερα είμαι η ποιο ανοιχτή απόχρωση του κόκκινου.
Σήμερα είμαι αυτή η Αγάπη..

Ηθικόν δίδαγμα:

Τα σημειωματάρια είναι επικίνδυνα.
Όπως και τα blogs.
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τα διαβάσει κάποιος που δεν πρέπει.